images
UN
သင္ခန္းစာယူၿပီး အနာဂတ္သစ္ကုိထုဆစ္ၾက
| Tuesday, 10 January 2017
အႏႈိင္းမဲ့ အတုမရွိေသာ ဗုဒၶဘာသာတုိ႕၏ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား 'ဗုဒၶ'၏ ဝါဒသည္ အနတၱဝါဒျဖစ္သလို ဝိဘဇၨဝါဒလည္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစကားေျပ ျဖင့္တင္ျပလွ်င္ အတၱတည္ျမဲျခင္းမရွိဝါဒျဖစ္သလို ေဝဖန္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ ေသာဝါဒလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ ကုိ မတည္ ျမဲျခင္း႐ႈေထာင့္မွၾကည့္သလို ေဝဖန္သံုးသပ္ဆင္ျခင္ သင္ခန္းစာရယူေသာ ႐ႈေထာင့္မွလည္း ၾကည့္ရာ၏။
ဘဝမွတ္တိုင္ဘူတာအသီးသီးကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ဘဝသံသရာ ရထားႀကီး သည္ ၂ဝ၁၇ သို႔ဝင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ မွတ္တုိင္မ်ားက မည္သည္တုိ႔နည္း။ မိမိႏွင့္မိမိဝန္းက်င္ႏွင့္ မိမိတိုင္းျပည္အေပၚ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈျဖစ္ခဲ့ပါ၏ ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဆိုးခဲ့ပါ၏ေလာ။ ေစာေၾကာ ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေစာေၾကာျခင္းမွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္၊ အေပါင္းလကၡဏာ၊ အႏုတ္လကၡဏာမ်ား ပီျပင္ထင္ရွားလာမည္။ ထုိသုိ႔ ထင္ရွားသိျမင္လာၿပီးေနာက္ ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ တက္ေထာင္ ၾကည္ႏူး မိန္းေမာမေနသင့္ပါ။ ငါႏွင့္ငါသာဟုလည္း ေသြးနားထင္မေရာက္သင့္ေၾကာင္း သိရမည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းဟူသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္မညႇာမတာပို၍ ေဝဖန္သင့္သည္။ ဆန္းစစ္သင့္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အတူ ဝိုင္းရံ၊ ဝန္းရံေနေသာသူမ်ားလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ မၾကာခင္က ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ႀကိမ္မက ေျပာလိုက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ခ်ည္းလုပ္ၾကမွာလား၊ ေနာက္လိုက္မလုပ္ၾကေတာ့ဘူးလားဟု ေမးခြန္းလည္း ေပၚထြက္သံၾကားရသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ အေရး ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားရွိဖို႔လည္း ေသေရးရွင္ေရးအေရးႀကီးပါသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရအစိုးရသစ္သည္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဦးဆံုး ရင္ဆိုင္စိန္ေခၚခံရသည္။ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡကစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံမွ လူမ်ဳိးေရးအေျခခံျဖစ္ လာသည္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး က်ားကုတ္က်ားခဲ လက္မ်ားျမဲျမဲတြဲ၊ သည္းခံမႈရွိရွိ၊ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။ ယေန႔အစိုးရသစ္က ယင္းအေပၚမွာ ဆက္လက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ဒုတိယပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံကေတာ့ မေအးခ်မ္းပါ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပုိင္းတြင္လည္း ကႀကီးေရမကႏိုင္ေသးပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မရသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီလည္း ရသည္မမည္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးမွ ဒီမိုကေရစီရမည္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသေလာက္ ဝင္မလာပါ။ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စုကေတာ့ ပိတ္ဆို႕မႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ လုပ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈသည္ စီးပြားေရးကုိႀကီးစြာထိခိုက္ေစခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအရ မဆင္းရဲသင့္။ တင့္ေတာင္းတင့္တယ္ ထာဝစဥ္ဣေႁႏၵရရရပ္တည္ႏိုင္သင့္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ အားနည္းခဲ့သည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ရသည္မွာ ရင္နာစရာေကာင္းလွ ဟုဆုိၾကသည္။ ယေန႔ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္သည္ဆုိေသာ အစိုးရလက္ ထက္တိုင္ေအာင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက စိတ္မခ်ရေသး။ သုိ႔ေသာ္ လူထုက သည္းခံေနေသးသည္။ နားလည္မႈဆက္၍ ေပးေနေသးသည္။ ထိုေက်းဇူးကုိ ေထာက္ထား၍ အျမန္ဆံုးစီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လို သည္။ ပထဝီအေနအထား၊ အိမ္နီးခ်င္း'အား'ေတြကုိ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းပစ္ၿပီး ျပည္တြင္းအားႏွင့္ေပါင္းစပ္၊ ေရွ႕အနာဂတ္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ ခ်ီတက္ၾကရန္လုိမည္ျဖစ္သည္။ လူေတာ္လူေကာင္း ႐ိုးသားႀကိဳးစားသူေတြ ေပါမ်ားသည့္ တုိင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ဒုကၡမေရာက္ႏိုင္ပါဘူးဟု ယံုၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ၾကရန္လုိပါသည္။ အခ်ိန္ယူေျခလွမ္းက်ဲက်ဲလွမ္းၿပီး ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ကုိ လွမ္းကိုင္ၾကပါ။ ေရွ႕လာမည့္ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္သစ္ ေရႊေရာင္၊ ေငြေရာင္၊ စိန္ေရာင္ ေတာက္ပလာမည့္ အလွဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ပါေစ သတည္း။
အနာဂတ္သစ္ကုိ ယေန႔လူငယ္ လူႀကီးစုေပါင္းအားျဖင့္ ထုဆစ္ႏိုင္ ၾကပါေစေၾကာင္း.....။
UN
UN