images
UN
ျမန္မာ႕အနာဂတ္သုိ့ေျခလွမ္းႏွစ္ဆယ္
| Wednesday, 11 January 2017
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ကြၽႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ သူမ်ားေနာက္မွာ က်န္ခဲ့သည္မို႔ သူမ်ားတစ္လွမ္း ကိုယ္ဆယ္လွမ္းဟုေျပာခဲ့သည္။ သူ၏ တုိင္းျပည္သို႔ ေနာက္ဆံုးမိန္႔ခြန္း ၁၉၄၇ မွာ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က စင္ကာပူကို လာမည့္ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွာေက်ာ္ တက္မည္ဟု စင္ကာပူမွာပင္ ေျပာခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ေျပာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဤသည္ တုိင္းျပည္သြားမည့္ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းေလာ။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းေလာ။ အျမင့္ဆံုးပုဂိၢဳလ္ဟုဆုိသူက ေျပာျခင္းျဖစ္၍ အေရးအႀကီးဆံုးစကားတစ္ခြန္းဟု မွတ္ယူပါသည္။ ဤသည္ တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ လားရာ၊အိပ္မက္၊ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းၫႊန္ခ်က္လားစဥ္းစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။
အတိတ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္အမ်ားႀကီးႏွင့္ လက္ရွိအလဲလဲအကြဲကြဲႏွင့္ ခရီးသြားေန ရေသာ ျပည္သူသည္ အနာဂတ္စိမ္းစိမ္းလန္းလန္း၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း၊ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းေသာလက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကုိ ေမွ်ာ္မွန္းလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟူသည္ ဝါးတားတား၊ မႈန္တုန္တုန္ ႐ုပ္ရွင္ျပသလုိ မျဖစ္သင့္။ ေနေရာင္ လေရာင္ပမာ ရွင္းလင္းျပတ္သားၾကည္လင္ဝင္းပသင့္ပါသည္။
ျပည္သူတုိ႔သည္ လက္ေတြ႕က်က် အေရွ႕ေမွ်ာ္သာျဖစ္သင့္သည္။ 'ေမွ်ာ္'ဆိုသည္ မွာ ဟိုက ဒီကလာမွာကုိ ေမွ်ာ္ျခင္းမဟုတ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလမွာ ဂ်ပန္ခ်ယ္ရီပန္း ေတြကုိ ေမွ်ာ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ကာလမွာ အေနာက္ဆရာကုိေမွ်ာ္ခဲ့သည္။ ေမွ်ာ္တာမွန္သမွ် က 'ေမာ'ရသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္ရသည္။ အေနာက္ကုိ ယေန႔ထိ သတိထားေနရသည္။ အေနာက္ကဆရာမ်ားက ၁၈၈၅ သီေပါေခတ္စိတ္ဓာတ္မ်ား ရွိေနဆဲဟု ျပည္သူတို႔ယူဆသည္။ ကိုယ့္အခ်ဳပ္အျခာကုိ ကိုယ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရင္း ယေန႔တိုးတက္ေနေသာ ဂ်ပန္၊ စင္ကာပူတို႔ကုိေမွ်ာ္တာ အတုယူတာသဘာဝက်ပါ သည္။ ဝင္စားမႈကေတာ့ ကုိယ့္ျပည္တြင္း ကုိယ္အခ်င္းခ်င္းမွာသာ ျဖစ္သင့္သည္။ အမီလိုက္မည္မဟုတ္ဘဲ ေက်ာ္တက္မည္ဆိုေတာ့ ပိုၿပီးျပင္းျပစူးရွလြန္းပါသည္။ အိႏိၵယ ျပည္ႀကီးကိုယ္၌က ယေန႔အေရွ႕သာၾကည့္မည္ဟု ေျပာလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ အေရွ႕သည္ အေရွ႕အခ်င္းခ်င္းကိုသာ ၾကည့္သင့္သည္မဟုတ္ပါေလာ။ အေရွ႕ၾကည့္ျခင္းကုိေထာက္ခံ ပါသည္။ ေနာင္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္မွာ ေက်ာ္တက္မည္ဆိုျခင္းသည္ အလုပ္သေဘာပါေန သည္။ အိပ္မက္ကုိေျပာဆိုမႈႏွင့္ အလုပ္သေဘာမတူဘူးဆိုတာ ေျပာဆိုသူတို႔နားမွ လည္ၾကရဲ႕လားဟု ပညာရွင္တစ္ဦးက ေဝဖန္လိုက္သည္။ ေဝဖန္သူမွာ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ ႏိုင္ငံျခားမွျပန္လာသူ ျမန္မာမီဒီယာသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
ေခါင္းတြဲက ဥၾသသံေပးေသာ္ျငားလည္း ေနာက္တြဲေတြက အဆင္သင့္ျဖစ္ေသးပံု လည္းမရပါ။ ေခါင္းတြဲခ်ည္းပဲ ခုတ္ေမာင္းလို႔ေတာ့မရႏိုင္ပါ။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕လို ေနာက္ လိုက္ႀကီးမ်ားကပါ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ တက္တက္ၾ<ြကၾ<ြကလိုက္ပါႏိုင္ၾကမွ ေျခလွမ္း ႏွစ္ဆယ္ သို႔မဟုတ္ လာမည့္အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း အဓိပၸာယ္ရွိပါမည္။ စင္ကာပူကုိေက်ာ္ဖို႔က မိုးကိုဒူးႏွင့္တိုက္ရမည္သို႔ ရွိပါမည္။
ယခုအေျခအေနမွာက စင္ကာပူကငါးဆမွ် ျမန္မာထက္သာေနပါသည္။ အမီလိုက္ ဖို႔ေတာင္ အေတာ္ခဲယဥ္းပါမည္။ သူကလည္း ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနသည္မဟုတ္ပါ။ လႈပ္ရွားတိုးတက္ေနပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ အေျပာထက္ အလုပ္ပိုဆန္အလုပ္ႀကိဳးစား လုပ္သင့္သည္။ ေခါင္းတြဲကရဲရဲႀကီး ဥၾသဆြဲႏိုင္ေသာ္လည္း ေနာက္တြဲေတြက ဘယ္လို လဲဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမလုိျဖစ္ေနသည္။
လူသားအရင္းအျမစ္ အခက္အခဲရွိေနပါသည္။ တိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္ေသးပါ။ စီးပြားေရး ေရခံေျမခံအေဆာက္အအံုေတြ 'ႀကိဳေဆာက္မထားႏိုင္ပါ'။ ခုမွ'စ'လုပ္ရပါ မည္။ သူမ်ားကုိေက်ာ္ဖို႔ထက္ ကုိယ့္ဘာသာကုိယ္ အဆင္ေလးေျပဖို႔ အေရးႀကီးပါ မည္။ ကုိယ့္အေၾကာင္းသာ ကုိယ္ဝင္စားသင့္ပါသည္။

UN
UN