images
UN
un
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံုတတိယအစည္းအေဝးက အတည္ျပဳလုိက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑ေလးရပ္မွ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၄ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း(၂)အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႕မွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးက အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ေအာက္ေျချပည္သူမ်ားအတြက္ ေတြ႕ျမင္ခံစားႏုိင္သည့္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အသံထြက္လာသည္။
မိမိတို႕ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ေနာင္လာမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အနာဂတ္အေမြကို ေပးစြမ္းႏုိင္မႈမရွိပါက မိမိတို႕မွာ သမိုင္းတရားခံ မ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေဝး ဦးေဆာင္သဘာပတိကိုယ္တိုင္က ေဝဖန္သံုးသပ္စကားေျပာ ၾကားလိုက္သည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဆံုးျဖတ္မႈ၊ ေရးသားမႈအားလံုးသည္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအေမြအႏွစ္မ်ားျဖစ္ဖို႕လိုေၾကာင္း ၄င္းကေထာက္ျပသည္။ေျပာသူသည္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNU) ဒုတိယဥကၠ႒ လည္းျဖစ္သည္။ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု၏တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးမ်ားသည္ မိမိတို႕လက္ထဲတြင္ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အေျမာ္ အျမင္ႀကီးမႈ၊ စိတ္ေကာင္းေစတနာရွိမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈမ်ား အေပၚမွာ အေျခခံၾကရ မည္ဟု သေဘာညီၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးေျပာဆို ျငင္းခံုအေျဖရွာမႈအားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး၏ အက်ဳိးလည္းျဖစ္သင့္သည္။ အုပ္စု အက်ဳိး၊ ေဒသအက်ဳိး၊ ဆႏၵစြဲအတၱအက်ဳိးစီးပြားကို ''ေက်ာ္''၍ ၾကည့္ရပါမည္။
မတူညီေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားရိွၾကသည္မွာ သဘာဝျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းၿပီး အမ်ဳိးသားတန္းတူေရး၊ရင္ၾကားေစ့ေရးပ်က္ျပား သည္အထိ မဆိုးရြားသြားဖို႔ အားလံုးမွာတာဝန္ရွိပါသည္။ တာဝန္အရွိဆံုး၊ တာဝန္ခံ မ်ားကပို၍ တာဝန္ယူၾကရပါမည္။ ယင္းသည္ေရွာင္လြဲ၍မရေသာ အမွန္တရားျဖစ္ သည္။ ခါးသီးခ်င္ခါးသီးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းဖို႔အတြက္ ေဆးခါး ႀကီးလည္း မွီဝဲရတတ္ပါသည္။ ပင္လံုညီလာခံအေပၚ အားရေက်နပ္မႈမရွိပါဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC )ဒုတိယဥကၠ႒က ညီလာခံက်င္းပဆဲမွာပင္ အေစာဆံုးေဝဖန္လိုက္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ားက တစ္သံတည္းထြက္ရာမွာ ''တုိးတက္လာမွာပဲ၊ တုိးတက္တယ္ဆို တာ ေကာင္းေသာရလဒ္ပဲေလ၊ ေရွ႕ကိုပဲသြားမွာပါ ေနာက္ဆုတ္စရာမရွိပါဘူး'' ဟုဆိုၾကသည္။
NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႕မ်ားက ညီလာခံမၿပီးဆံုးမီ အသီးသီးအိမ္ျပန္သြားၾကသည္။ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းသြားၾက၍ဟု နားလည္ရေသာ္ လည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္သာ တိုက္႐ိုက္သက္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ႏုိင္ပါသည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မွ ေအာင္ျမင္မႈအသစ္ရလိမ့္မည္ဟု ထင္တစ္လံုးသည္ လက္ေတြ႕၌ တျခားစီျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ ေတြ႕ရေသာ္လည္း အေၾကာင္းထူးမလာခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ျပဆိုေနသည္။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ စတင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေပၚလာသည္။ လက္နက္ကိုင္တုိင္းရင္း သားအဖဲြ႕ ရွစ္ဖြဲ႕လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္ ႏွစ္ဖြဲ႕သာ ထပ္တိုးလာသည္။ အားလံုး ၁ဝဖြဲ႕လက္မွတ္ထုိးၿပီးခဲ့သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးက ယခင္အစိုးရက ယခုအစိုးရထက္ လုပ္ကိုင္ရအဆင္ေျပသည္၊။အလုပ္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုလိုက္သည္။
မိမိရပ္တည္မႈမွ တစ္ျပားသားမေလွ်ာ့ေသာပံုစံသည္ ေခတ္ႏွင့္အံဝင္မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုင္ငံေရး၌ အေျမာ္အျမင္ရွိဖုိ႔ အေရးႀကီးပါသည္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အုတ္ျမစ္ခ်ဖို႔ဆိုသည္မွာ အေဝးႀကီးရွိပါေသး သည္။ ေလာေလာဆယ္ျပႆနာမွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမရအရ ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ ေဒသတစ္ခုလံုးေအးခ်မ္းသြားေရး အတူလက္တြဲ လုပ္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။ ၿပီးမွ စီးပြားေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ား လုပ္ၾကရပါမည္။
ထိုသို႔မလုပ္ႏိုင္လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁)ရာစုပင္လံု စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစီးႀကီးႀကီးထိုး၍ မည္မွ်က်င္းပက်င္းပ အႏွစ္သာရ အားေပ်ာ့ အားေလ်ာ့ေနဦးမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာႏွင့္ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္သံမ်ားရွိေန ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။


1 2 3 4 5  Next >