images
UN
un

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံအတြက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ျပည္သူကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ''ေခတ္စနစ္အရေျပာင္းရတာပါ''ဟု ဆိုင္ရာမွ တံု႕ျပန္ ေျပာဆိုေနေသာ YBS ဒုကၡက ရန္ကုန္ကို မီးဝိုင္းေစ၏။ ေလာကုတၱရာအရ ျပည္သူ အမ်ားစုက မီး ၁၁ပါးဟုဆိုရာYBS ဒုကၡေပါင္းထည့္လွ်င္ မီး ၁၂ပါးျဖစ္သြားမလား ခံစားရ၏။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ဒီမိုကေရစီလႊတ္ေတာ္က အထိန္းအကြပ္ လုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္လ ၁၄ရက္တြင္NLD ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ ကိုယ့္ေတြ႕လႊတ္ေတာ္ ေဝဖန္ခ်က္မွာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္း သည္။ လႊတ္ေတာ္က အားရစရာမရွိဟုဆုိပါသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ အစိုးရ ကို ထိန္းေက်ာင္းမႈ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ျပည္သူ႕အသံထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားက အကန္႕အသတ္လုပ္ထားခံေနရသည္ဆုိ၏။ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမ မတရား သိမ္းဆည္းမႈဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေရးဆြဲရန္ အစိုးရႏွင့္လႊတ္ေတာ္ထံ တိုက္တြန္း အဆိုတင္ရာမွာ 'ေဆာင္ရြက္ရန္မသင့္'ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမကိစၥမ်ားကို ဥပေဒတစ္ခုအရ လုပ္ေနျခင္း မဟုတ္မူဘဲ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္သာေဆာင္ရြက္ေနသည္။
ၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဖတ္သူက လိုသလို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္ေန သည္။ ဥပေဒကမူ ထိုသို႕မဟုတ္ေပ။ တိတိက်က် ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားရသည္။ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းေရးကို ပိတ္ထားျခင္းသည္ အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းကုိ အဆုိပါ ႏုတ္ထြက္စာတင္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က ရွင္းျပသည္။ ထိပ္တန္းေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာႀကီးတစ္ေစာင္ကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏အခန္းက႑မွာ အေရးပါေၾကာင္း ေထာက္ျပလာ သည္။ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာမ်ား တတ္ႏိုင္သမွ် ပိုင္းျခားသံုးစြဲျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ား လုပ္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တြင္ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မွ ေဝဖန္ခ်က္တစ္ခု ထြက္လာသည္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရ အင္န္ အယ္လ္ဒီပါတီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သံုးဦးအား ေရြးေကာက္ပြဲတရားမဲ့ ျပဳက်င့္မႈ ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ကန္႕ကြက္မႈကို ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်လိုက္သည္။ ယင္းသည္ အဆုိပါ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ လြတ္လပ္မႈမရွိ ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီမုိကေရစီ ပထမအႀကိမ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ လြတ္လပ္မႈရွိ သည္။ မိမိတို႔ပါတီ၊ မိမိတို႕အစိုးရျဖစ္လင့္ကစားျဖစ္စဥ္အရ အျခားပါတီမ်ားအား အႏိုင္ေပးခဲ့မႈမ်ား အထင္အရွားရွိခဲ့သည္ဟု ၄င္းကျပဆိုသည္။ ၂ဝ၁၅ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ကန္႕ကြက္ခံရသူကို ေကာ္မရွင္မွ အ႐ႈံးေပးခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က အႏုိင္ရပါတီအစုိးရ မဟုတ္ေသာ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဥပေဒအရ အႏိုင္ေပးခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္ အစုိးရသည္ မွ်မွ်တတေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ရွင္းျပသည္။
ယခုလုပ္ရပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သမိုင္းတစ္ခု မွတ္တမ္းဝင္သြား ေၾကာင္းျဖင့္ 'ကန္႕ကြက္မႈပယ္ခ်ခံရျခင္း'ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ၿပီး ေဝဖန္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ သမာသမတ္ အထိန္းအကြပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ရပ္မွ်တမႈ ရွိမရွိကုိ ျပည္သူမ်ားက ခံစားေဝဖန္ၾကပါလိမ့္မည္၊ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္သူမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ၏ အမွား၊ အမွန္ကို ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >