images
UN
un
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက စက္တင္ဘာ ၁၉၊ ေနျပည္ ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ၂ဝဝ၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအား တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ အာမခံႏိုင္မည္ဟု တရားဝင္ေျပာၾကားသံ ထြက္လာသည္။
တုိင္းရင္းသားအေရးမွာလည္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။
အဓိပၸာယ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးမွ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္လို႔ရမည္။ ထို႔အတူ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးမွ တိုင္းရင္းသား မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္လို႔ရမည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ၿပီးမွ ဒီမိုကေရစီသို႔သြားလို႔ရမည္။ ထိုသို႔ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸာယ္ထြက္ေနပါသည္။
အားလုံးဟန္ခ်က္ညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေၾကာင္း၊ ကမၻာေပၚတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးကိုေက်ာ္လႊားရန္ ၁ဝ ႏွစ္အထိအခ်ိန္ယူရေၾကာင္းလည္း ¤င္းက ေထာက္ျပသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တစ္ရစ္ခ်င္းတစ္ထစ္ခ်င္း ျပင္ဆင္ၿပီးမွ ဒီမို ကေရစီေရး၊ စီးပြားေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားသို႔ သြားမည္ဆိုပါက ယင္းသည္ လက္ေတြ႕လည္းမက်၊ သဘာဝလည္းမက်၊ ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ လည္း နည္းပါးသည္ဟု ဆင္ျခင္၍ရပါသည္။ ျပည္သူလူထု စားဝတ္ေနမႈ အဆင္ေျပေရးကို ပထမလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအား ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားႏွင့္ တြဲစပ္မထားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပ ခ်င္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးရမည့္တာဝန္ အစိုးရမွာ လုံးဝရွိပါသည္။ ၄င္းအတြက္ တာဝန္လည္းခံရပါမည္။ တာဝန္ လည္းယူရပါမည္။
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္ ၂၁ရက္ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ ''၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္ သည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ လုံးဝဖယ္ရွားသြားမည္''ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည့္အသံမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ျပန္႔လ်က္ရွိေနသည္။

၂ဝ၁၁ မွ ၂ဝ၁၅ ထိႏိုင္ငံကိုဦးေဆာင္သြားခဲ့ေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ ကမူ ဖြဲ႕စည္းပုံအတိုင္းပင္ တုိင္းျပည္၏တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံျခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ေရခ်ိန္တစ္ခုအထိပါ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ျပည္သူတို႔မေမ့ေသးပါ။ ထို႔ျပင္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးကိုလည္း လိုအပ္ေသာ သင့္ေတာ္ေသာအခ်ိန္ တြင္ ဥပေဒနည္းက် ျပင္ဆင္ဖို႔ရွိပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ရွင္းလင္းခ်က္သည္ အခ်ိန္ၾကာၿပီး စိတ္ဝင္စား ဖြယ္မေကာင္းေၾကာင္း၊ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္လြဲေခ်ာ္ေနေၾကာင္း၊ အတုိက္အခံပါတီ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး က ေဝဖန္သည္။
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမီဒီယာသမားတစ္ဦးက ေထာက္ျပရာ တြင္ ကိန္းဂဏန္းေတြက ျပည္သူကိုအားမျဖစ္ေစဘူး။ လက္ေတြ႕ရလဒ္ ကိုျပႏိုင္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ေရးနဲ႔ ၂၁ရာစုပင္လုံခ်ိတ္ဆက္ ထားတာကလည္း သဘာဝမက်ဘူး။ စိုးရိမ္မိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ခ်ဳပ္ရလွ်င္ ယခုကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအား ႏုိင္ငံ ေတာ္တည္ေဆာက္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားအေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ားႏွင့္ တြဲစပ္ ထားသည္မွာ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း မမွန္ကန္ေၾကာင္းႏွင့္ ထမင္းရည္ပူလာ လွ်ာလႊဲ၊ မိုးႀကိဳးပစ္ရာထန္းလက္ႏွင့္ကာ တာဝန္ခံမႈမရွိ တာဝန္မယူဘဲ သေဘာထားလြဲမွားစြာေျပာၾကားတင္ျပလာၾကျခင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္မႈ မရွိပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။
1 2 3 4 5  Next >