images
UN
un

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံအစည္း အေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေမ ၂၄ရက္ နံနက္ပိုင္းက စတင္က်င္းပေနၿပီျဖစ္ သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးကို ေမ ၂၄ရက္မွ ၂၈ရက္အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုယ္စား ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ကြၽႏု္ပ္နဲ႔စကားေျပာခ်င္တယ္ဆိုရင္ တဲထဲကိုဝင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သင့္ရဲ႕ဓားေတြကိုေတာ့ တဲျပင္မွာထားခဲ့ပါဆိုတဲ့စကားဥပမာလိုပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာၾကမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တိုက္ရင္းခိုက္ရင္းေျပာဖို႔ရာ သဘာဝမက်တဲ့ အတြက္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဦးစြာရပ္ဆိုင္းလိုက္ဖို႔ဟာ မလႊဲမေသြလုပ္ရမဲ့ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCA ကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္'' ဟု ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးက ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲျခင္း (Ceasefire) ကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း (Dis Arm)၊ လက္နက္ခ်အညံ့ခံျခင္း (Surrender) တို႔ႏွင့္ ကြဲကြဲျပားျပား ႐ႈျမင္ နားလည္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အဓိပၸာယ္ေရာ၊ အႏွစ္သာရပါ ျမန္မာလိုေရာ၊ အဂၤလိပ္ လိုပါ လုံးဝကြဲျပားျခားနားေၾကာင္း၊ စားပြဲဝိုင္းတြင္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈကို ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္လြန္ဖိအားေပးရာမေရာက္ေအာင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကိုသာ ခ်မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခတြင္ နားလည္လြဲမွားမႈ၊ သတင္းဖလွယ္မႈ မျပည့္စုံျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ(JMC)က ေစာင့္ၾကည့္၊ ၾကားနာ၊ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ျပည့္စုံေသာ ယႏၲရားစနစ္ႀကီး ရွိေနၿပီျဖစ္၍ သေဘာတူထားၿပီးသား NCA ကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ NCA လမ္းေၾကာင္းမွဖယ္ခြာၿပီး မိမိအဖြဲ႕အစည္း၏ဆႏၵကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ေဆာင္ရြက္ ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူမ်ားလိုလား ေတာင္းတေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အလွမ္းေဝးေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ¤င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း တပ္မေတာ္၏ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးမူ(၆)ရပ္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းမ်ားက ရရွိလာေသာ တပ္မေတာ္၏အသိတရားျဖစ္သကဲ့သို႔ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မႈအတြက္ အရွိတရားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရရည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရးသည္ တပ္မေတာ္၏ အလုိလားဆုံးဆႏၵလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ NCA ၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါအတိုင္း ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္လာေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါး အျမဲ ဖြင့္ထားၿပီး လက္ကမ္းႀကိဳဆိုလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) ေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မွ ေပၚေပါက္လာသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲမႈသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္) ႏွင့္ ညီၫြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)ႏွင့္ ကြဲလြဲခြင့္၊ ေက်ာ္လြန္ခြင့္၊ ဆန္႔က်င္ခြင့္မ်ား မရွိရပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈ခုႏွစ္)တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပ႒ာန္းခ်က္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(၂)ပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဥပေဒေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းႏိုင္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသားအားလုံး၏ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားအတြက္ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈမ်ားျဖင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေပါင္းမ်ားစြာမွ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ပါတီဥကၠ႒ဦးသန္းေဌးေပးသည့္ဥပမာအတိုင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ ႏွင့္ စကားေျပာခ်င္သည္ဆိုလွ်င္ တဲထဲဝင္လာႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္၏ ဓားမ်ားကို တဲအျပင္တြင္ ထားခဲ့ရပါမည္ဆုိသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါ ေစရန္ ဆုမြန္ေတာင္းအပ္ပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >