images
UN
un
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
စီးပြားေရး မေျပလည္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဒဏ္ မ်ားကို မခံစားႏိုင္ဘဲ ႏိုင္ငံျခားသို႔ အလုပ္သြားလုပ္သူ မ်ားသထက္မ်ား ေနေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာမ်ားရွိ ေဒသဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူငယ္လူရြယ္တို႔ အလြန္ရွားပါးသြားေၾကာင္း ၾကားသိေန ရသည္။
ထုိအခ်ိန္တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက 'ႏိုင္ငံျခားက ျပန္လာၾကၿပီး ဒီမွာ အလုပ္ျပန္လုပ္ေနသူေတြရွိေနေၾကာင္း' ေျပာခဲ့သည္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ျမန္မာျပည္မွ ျပည္ပသို႔ထြက္ခြာၿပီး အလုပ္သြားလုပ္သူက အဆမတန္ မ်ားျပားေနေၾကာင္း အားလုံးအသိျဖစ္ေန၍ ¤င္းတာဝန္ရွိသူ၏ ေျပာၾကားခ်က္မွာ ဟန္ႏွင့္ အေပၚယံသဏၭာန္မွ်ျဖစ္ၿပီး အႏွစ္မရွိေၾကာင္း သိသာသည္။
ေနာက္ဆုံးရသတင္းမ်ားတြင္ အာဆီယံ၌ ျမန္မာသည္ အလုပ္သမား တင္ပို႔မႈေစ်းကြက္တြင္ ထိပ္ဆုံးေရာက္ႏိုင္ငံဟု သိရသည္။ သတင္းေဝဖန္မႈ တစ္ခုတြင္ ေနရာတကာေနာက္က်ေနေသာ ျမန္မာသည္ ဒီတစ္ခါ ထိပ္ကဟု ခ်ီးက်ဴးသေယာင္ ဆိုလိုက္သည္။ ေမလ ၅ ရက္
အာဆီယံထုတ္ျပန္ခ်က္၌ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း အလုပ္သမား ၆ ဒသမ ၉ သန္း တင္ပို႔ၾကရာတြင္ ျမန္မာက ၂ ဒသမ ၂သန္းဟုဆိုသည္။ ျမန္မာပထမ၊ အင္ဒိုနီးရွား ဒုတိယ ဟု ဆိုသည္။
ျမန္မာအစိုးရ၏ အဆိုမွာမူ ယင္းပမာဏထက္ပင္ မ်ားေနေသး၏။ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာသုံးသန္းေက်ာ္၊ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ ငါးသန္း ေက်ာ္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းမွာ ျမန္မာ့လူဦးေရ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံ ရွိေနသည္။
လက္ရွိတြင္ အိမ္အကူမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တရားဝင္ေစလႊတ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနသည္။ လာအိုသို႔ပင္ ပို႔ေတာ့မည္ဟု အသံထြက္လာရာ အားလုံးက 'ဟာ'ခနဲျဖစ္သြားသည္။ ယခင္ေခတ္မ်ားက ျမန္မာသည္ နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ လာအိုသို႔ ဆန္မ်ား၊ ဆားမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း မၾကာခဏ သတင္း မ်ားတြင္ေတြ႕ရသည္။ လာအိုသည္ ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ရာ ျမန္မာ ထက္'သာ'သြားစရာအေၾကာင္းမရွိဟု ေယ်ဘုယ်ယူဆႏုိင္၏။ မည္ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ကုန္ၿပီနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
တစ္ခါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စာအုပ္ေဟာင္းဆိုင္ဖြင့္ထားသူထံသို႔ စာအုပ္ တိုက္ႀကီးတစ္တုိက္၏ပိုင္ရွင္ ေရာက္လာၿပီး တိုက္ကိုပိတ္ပစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျခား သြားအလုပ္လုပ္မည္ဟု ေျပာလာ၏။ ¤င္းစာအုပ္တိုက္မွာ ဟင္းခ်က္ျပဳတ္ နည္းစာအုပ္မ်ားျဖင့္ ခ်မ္းသာသည့္အဆင့္သို႔ပင္ ေရာက္ေနေပၿပီ။ ထိုအခါ စာအုပ္အေဟာင္းသမားက 'ဟင္ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲ၊ သခင္ပိုက္ဆံကို စြန္႔ၿပီး ကြၽန္ပိုက္ဆံသြားရွာမလို႔လား'ဟု ေျပာလႊတ္လိုက္ေၾကာင္း ျပန္ ၾကားရသည္။
တစ္ဆက္တည္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးသည္ ဟု သိရၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံဆိုလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား မ်ားျပားေသာေၾကာင့္ ကမၻာသို႔ထြက္အလုပ္လုပ္ရာမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ ၃၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ျပန္ပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ပို႔ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းခုနစ္ရာမွ်သာ ရွိသည္ဆိုသည္။
ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသာမက ႐ုံးလုပ္ငန္း၊ အမႈထမ္း အရာထမ္း လူလတ္တန္းစားမ်ားပင္လွ်င္ မီးမရ၊ ေရမရ၊ ကုန္ေစ်း ႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို အလူးအလဲ ခံေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခား ထြက္၍အလုပ္လုပ္သူမ်ား ေန႔စဥ္ မ်ားသထက္မ်ားလာသည္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ ၾကသည္။
ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးကလည္း ျမန္မာသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ကာလရွည္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ သဟဇာတမရွိမႈေၾကာင့္၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ အားနည္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားထြက္၍ လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။
ပညာရွင္တစ္ဦးကမူ ယခင္က ကြၽန္းသစ္ေတြ၊ ေက်ာက္စိမ္းေတြ ပို႔သည္။ အခု လူပို႔သည္ဟု ေျပာၾကားလာသည္။ သူက ယခုကိစၥ ေဝဖန္ ေနသူမ်ားကို အဆိုးျမင္သမားမ်ားဟု တန္ျပန္သည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာေနသူ မ်ားျပားေနျခင္းအား အေကာင္းျမင္ႏွင့္ၾကည့္၍ ရႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ထြက္ခြာေနသူမ်ားျပားေနျခင္း ကို ေအာင္ျမင္မႈဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါမည္ေလာ။ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႐ိုး႐ိုးသားသား အေျဖမ်ားျဖင့္သာ ျပန္ၾကားေစခ်င္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >