images
UN
un
( ) | Saturday, 30 November 2019
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္

ကမၻာ့စီးပြားေရးထိပ္သီးႏုိင္ငံႀကီးပင္လွ်င္ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အထိ နာသြားခဲ့သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ခံစားခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ယခင္တစ္ပတ္ထက္ ၆ ဒသမ ၆၅ သန္း ပုိမ်ားလာသည္။ မတ္လအထိ အလုပ္လက္မဲ့ ၁ဝ သန္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကုိ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၁ ထရီလီယံ ဆုံး႐ႈံးမည္ဟု စာရင္းတြက္ခ်က္သူမ်ားက ဆုိသည္။
ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ လူအမ်ား အိမ္ထဲတြင္သာေနၾကရာ ဝယ္လုိအား ျပင္း ထန္စြာထိခုိက္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္အားဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ေရာင္း လုိအားလည္း ျပင္းထန္စြာထိခုိက္သြားသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္ျဖန္႔ျဖဴးမႈမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္ခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ကုိဗစ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္အေရးေပၚတုံ႔ျပန္ ေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕လုိက္သည္။ လုိအပ္လွ်င္ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကုိင္မည့္အဖြဲ႕ဟု လည္း ထင္ေၾကးေပးမႈျပဳသည္။ အစုိးရသည္ ဒီတစ္ႀကိမ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရင္ခ်င္းအပ္ကာ လက္တြဲလုိက္ေၾကာင္းလည္း ေရးၾကသည္။ အေရးေပၚေကာ္မတီ တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးေဆာင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ညိႇႏႈိင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴးတုိ႔ ပါဝင္လာျခင္းကုိ ညႊန္းဆုိျခင္းျဖစ္သည္။
ဗုိင္းရပ္စ္သည္ အစုိးရယႏၲရားမ်ားထက္ ျမန္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရ ယႏၲရားမွန္သမွ်သည္ ကုိဗစ္ကုိတုိက္ရန္အတြက္ အစဥ္အလာကုိ ဖယ္ထုတ္ၿပီး ခပ္ျမန္ျမန္ဆုံးျဖတ္၊ ခပ္ျမန္ျမန္အလုပ္လုပ္ဖုိ႔လုိေၾကာင္း ပညာရွင္တုိ႔ကေထာက္ျပ ၾကသည္။
ၿပိဳင္ဘက္ပါတီဥကၠ႒၏ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားခ်က္တြင္ လည္း လူတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ျပႆနာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ အမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိအပ္သလုိ ျပည္သူေတြက Mandate ေပးထား တဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ကံၾကမၼာကုိဆုံးျဖတ္ခြင့္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ဆုိတဲ့အာဏာ ေတြကုိင္စြဲထားတဲ့အစုိးရကေတာ့ တာဝန္အရွိဆုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္း လင္းျပတ္သားတဲ့ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ရွိတဲ့ ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီ အမံမ်ားနဲ႔ အစုိးရက ဦးေဆာင္ေစလုိပါတယ္ ဟု ေျပာၾကားပါသည္။
ထုိ႕ျပင္ 'ျပည့္အင္အားဟာ ျပည္တြင္းမွာသာရွိတယ္'ဆုိတဲ့သေဘာတရား အတုိင္း တုိင္းျပည္ရဲ႕အင္အားအားလုံးကုိ အျပည့္အဝအစြမ္းကုန္ထုတ္ၿပီး စုေပါင္းရင္ဆုိင္ၾကရမယ့္ ဒီအေရးမွာေတာ့ လူပုဂၢဳိလ္အယူအဆ၊ အေရာင္အေသြး၊ အဖြဲ႕အစည္းမခြဲျခားဘဲ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသေလာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စည္းကမ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ျခင္းေတြနဲ႔ ေက်ာ္လႊားအႏုိင္ယူၾကပါရန္လည္း ပန္ၾကားလိုက္ပါသည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္ဘဏ္ဥကၠ႒က ထိခုိက္တဲ့လုပ္ငန္းက႑လုိ႔ေျပာရင္ အခုက အကုန္လုံးထိခုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာရမွာပဲဟုဆုိသည္။ ျပည္တြင္းရွိ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္း စုစုေပါင္း၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၉ဝေက်ာ္မွာ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းအနက္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္း လုိင္စင္မရွိေသာလုပ္ငန္းအေရအတြက္ မပါဝင္ဟု သိရသည္။ အားလုံးကုိ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ စီးပြားေရးပါေမာကၡတစ္ဦးက ေတာင္းဆုိသံၾကားရသည္။
ျပည္တြင္းရွိ ရန္ပုံေငြႏွင့္ပင္ အေရးေပၚေနရာတုိင္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ လက္လုပ္လက္စားႏြမ္းပါးသူမ်ားလက္ထဲ ေငြေၾကး တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့ေပးေစလုိေၾကာင္း အၾကံျပဳမႈမ်ားစြာလည္းထြက္ေပၚလာသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္မသြားေရးက အေရးႀကီးသည္။ ဘတ္ဂ်က္ထက္ အေရးႀကီးသည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ အခ်ိန္တုိင္းသည္ ႏုိင္ငံအတြက္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေနသည္။ အစုိးရသည္ လ်င္ျမန္စြာစဥ္းစားဆုံးျဖတ္၊ လ်င္ျမန္စြာလုပ္ကုိင္ရေပမည္။ ေနာက္က်လွ်င္ ျပည္သူတုိ႔၏ အသက္စည္းစိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပးလုိက္ရမည္ျဖစ္္ပါသည္္။
ဗုိင္းရပ္စ္ကုိ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ တုိက္ခုိက္အႏုိင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕ကုိတုိး၍ ကပ္ေဘးက အျမန္ဆုံး႐ုန္းထြက္ဖို႔လုိပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စီးပြား ေရးနာလန္အျမန္ထေရး တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈအျပည့္ျဖင့္ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >