images
UN
un
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
တုိင္းျပည္ႏွင့္အဝန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေတြထိုး က်သြားၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကနိမ့္ဆင္းသြားကာ မႈခင္းႀကီးေတြက မ်ားျပားလာသည္။ အဓမၼသတ္ျဖတ္လုယက္အႏိုင္က်င့္မႈမ်ားျဖင့္ အက်င့္ သီလစည္းကမ္းပ်က္စီးျခင္းမက ပ်က္စီးလာရာမွာ ဒီမိုကေရစီလည္း အသက္ကိုမနည္း႐ွဴေနရသည့္ဘဝသုိ႔ ေလွ်ာက်သြားသည္။ ဒီမိုကေရစီ ေရခ်ိန္က်သြားေသာအခါ လူတစ္ဦးခ်င္းသည္ မိမိတို႔ေအးရိပ္သာမိသားစု ဝင္းကေလးထဲ ျပန္၍က်ဳံ႕ဝင္သြားၾကသည္။ တုိင္းျပည္ႀကီးကို ေျပာင္းလဲ ပစ္လုိက္မည္။ ပရဟိတအက်ဳိးေဆာင္မည္ဆိုေသာ အသံမ်ားလည္း တိမ္ဝင္သြား၍ ျပည္သူတုိ႔ဘဝ ခိုကိုးရာမဲ့လိုျဖစ္ကုန္ၾကသည္။
ဒီမိုကေရစီမွာ ျပည္သူပါဝင္မႈႏွင့္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကမည္ဆိုေသာ ယံုၾကည္ခ်က္က ျပည္သူလူထုအတြက္ စိတ္ ဓာတ္ေရးရာအာမခံခ်က္ျဖစ္သည္။ ၄င္းယံုၾကည္ခ်က္၊ အာမခံခ်က္ေပ်ာက္ ဆံုးသြားသည္ႏွင့္ အမ်ားေကာင္းက်ဳိးေဆာင္မည္ဆုိေသာ အေတြးအျမင္ မ်ားပါ မႈန္ဝါးေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာရွင္တို႔က သတိေပးေန ၾကၿပီျဖစ္သည္။
''ဂိုးဗီဒါး''ဆိုေသာ အေမရိကန္စာေရးဆရာ ျပဇာတ္ဆရာ အက္ေဆးဆရာ ႐ုပ္ျမင္ဇာတ္ညႊန္းဆရာ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားကေျပာရာမွာ ''အေမရိကန္ျပည္သူလူထုတစ္ဝက္ေလာက္က သတင္းစာလံုးဝမဖတ္ၾက ဘူး။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း ျပည္သူထက္ဝက္ေလာက္ဟာ ဆႏၵ မဲလာမေပးၾကဘူး။ အဲဒီထက္ဝက္ခ်င္းဟာ အတူတူပဲလို႔ ထင္ရတာပဲ''ဟု ဆိုလိုက္သည္။
အေမရိကန္လိုတုိင္းျပည္မွာပင္ စာမဖတ္သူေတြတစ္ဝက္ေလာက္ရွိ ေနလွ်င္ျမန္မာျပည္မွာ စာဖတ္သူဦးေရမည္မွ်ရိွမည္နည္း။
စာအုပ္တစ္အုပ္ ၏ ျဖန္႔ခ်ိအုပ္ေရမွာ ယခင္က ၃ဝဝဝ ရိွရာမွ ယခု ၁ဝဝဝ အႏိုင္ႏိုင္ ျဖစ္ေနသည္။ လူဦးေရက သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ရိွသည့္အတြက္ စဥ္းစားၾက ဖို႔လုိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂ဝ၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ရလဒ္က ၂ဝ၁၅ လို ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္မဟုတ္ဘဲ၊ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ျပတ္သားစြာအႏုိင္ရမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရအတြက္ ထိခုိက္ခဲ့ရသည္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္မႈ မေအာင္ျမင္ ေသးေၾကာင္းလည္း ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစု ၈၈ေက်ာင္းသား ေဟာင္းတစ္ဦးက ေဝဖန္သုံးသပ္ျပသည္။ ထိုမေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ရလဒ္က မေကာင္းခဲ့ျခင္းဟု ၄င္းကေထာက္ျပသည္။
အာဏာရပါတီသည္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးလြန္းၿပီး ေအာက္ ေျခႏွင့္ကင္းကြာ၍ စည္း႐ုံးေရးခ်ဳိ႕ယြင္းလာမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ခ်က္မ်ားတက္လာသည္။ ပါတီေထာက္ခံသူေတြက မဲလာမေပးဘဲ ေနၾကသလို ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလည္း မလုပ္မ႐ႈပ္မျပဳတ္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ေနၾကသည္။
''ကိုယ့္အလုပ္ပဲကိုယ္လုပ္ေန၊ ကိုယ့္ဝမ္းစာကိုယ္ရွာၾက၊ ဘယ္သူ႔မဲ ထည့္ေနရဦးမွာလဲ။ ဘာမွလဲထူးလာမွာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ဆိုတဲ့အေတြးေတြမဲဆႏၵ ရွင္ျပည္သူေတြစိတ္ထဲဝင္လာရင္ ၂ဝ၂ဝ က်ရင္ မဲ႐ုံေတြမွာက်ီးနဲ႔ ဖုတ္ဖုတ္ ျဖစ္သြားမလား''ဟု စိုးရိမ္စြာေထာက္ျပသံေတြလည္းထြက္လာသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေခတ္ကိုလည္းေကာင္း၊ စနစ္ကိုလည္း ေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တာဝန္ယူထားေသာ အခ်ဳပ္အျခာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာလက္ကိုင္ရိွသူမ်ားတြင္သာ လံုးဝတာဝန္ရိွေပသည္။
အစုိးရသစ္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲေက်ာ္သက္တမ္းကာလအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ၂ဝ၁၈ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတုိ႔က မဲမေပးျခင္း၏ အဓိပၸာယ္ကုိ အေျဖထြက္ ေနၿပီျဖစ္ရာ လာမည့္ ၂ဝ၂ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးစီးပြား ဘက္မွ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာဘက္မွ တက္ၾကြေသာအေကာင္းျမင္စိတ္ ျဖင့္သာခ်ဥ္းကပ္သင့္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ပကတိအႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ အေရး ထြန္းေပါက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္သူမ်ား၏ပါတီမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >