images
UN
un

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
၂၁ ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔ ထပ္မံသြားရာတြင္ ေလွကားထစ္မ်ား စြာကုိ ေက်ာ္လႊားနင္းတက္၊ သတိႏွင့္ခရီးဆက္ရပါဦးမည္။ ဗုဒၶက ပရိနိဗၺာန္မျပဳမီ စကၠန္႔ပိုင္းမွာ 'သတိနဲ႕ေနရစ္ၾက၊ သတိရွိၾက'ဟု လမ္းၫႊန္ေဟာၾကားသည္။ ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရက နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္၏ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းက်ခံ၊ အစာအငတ္ခံတိုက္ပြဲ ၁၆၆ ရက္ဆင္ႏႊဲၿပီး ပ်ံလြန္ခါနီးတြင္ 'လိမၼာရစ္ၾက'ဟု မိန္႔မွာသြား၏။
တစ္ေခတ္က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေလာက္ကုိ ေဒသဖြံြံၿဖိဳးေရးႏွင့္အလဲအထပ္ ျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ Political Dialogue အထိ မသြားခဲ့။ ယင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသက္ သက္Logic သည္ လက္ေတြ႕၌ ေရရွည္ခိုင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိမရခဲ့ေၾကာင္း ထင္ရွားခဲ့သည္။
ယခု ပထမဒီမိုကေရစီသက္တမ္းကာလ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္မႈေခတ္ ေရာက္ခါမွPolitical Dialogue အထိ သြားမည့္သေဘာ၊ ႀကိဳးစားမႈမ်ားေတြ႕လာ ရသည္။ မယံုႏိုင္ေလာက္ဖြယ္ လိုင္ဇာညီလာခံ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရကုိ ထိပ္တိုက္ဆန္႕က်င္ျခားနားပုန္ကန္ေနေသာအဖြဲ႕မ်ား ညီလာခံကုိအစိုးရအဖြဲ႕မွ အကူအညီ ေပးခဲ့ျခင္းကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ယင္းသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလွကားထစ္တစ္ခု ကုိ တက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ညီလာခံေနာက္ပိုင္း ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမွ NCA စာခ်ဳပ္ေပၚလာသည္။ ယင္းသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလွကားထစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အဆိုျပဳခ်က္ အမ်ားအျပား ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႕ျပင္ တရားဝင္လက္မွတ္ထိုးၾကသည့္အခါတြင္ ရွစ္ဖြဲ႕သာ လက္မွတ္ထိုးသည္။ ေလွကားတစ္ဆင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ထပ္ တက္ရမည့္ ေလွကားထစ္မ်ားက မနည္းမေနာႀကီး က်န္ေနေသးသည္။ က်န္အဖြဲ႕မ်ားက ကိုယ္တိုင္အဆိုျပဳေထာက္ခံအတည္ျပဳထားေသာအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္စာခ်ဳပ္ကုိ လက္္မွတ္မထိုးၾကေသးပါ။
လက္မွတ္မထုိးေသာအဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕ရွိသည္ဟုသိရသည္။ တက္ရဦးမည့္ေလွကား ထစ္မ်ားျဖစ္၏။
မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လက္မွတ္မထုိးၾကသလဲဆိုတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။
ယခု ဒီမုိကေရစီလမ္းဒုတိယသက္တမ္း အစိုးရေခတ္ေရာက္ၿပီ။ လက္မွတ္မထုိး ၾကေသး။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္နည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ႔သြားရာတြင္ မျဖစ္မေန တက္ရမည့္ ေလွကားထစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးသုိNCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တက္ ေရာက္ခြင့္ေပးမည္ဆုိလွ်င္ပင္ နည္းလမ္းရွာရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ UPDJC ဒုတိယ ဥကၠ႒ကေျပာၾကားေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၉ ရက္ သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပလာသည္။ UPDJC ဆုိသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီျဖစ္ပါသည္။
မည္သုိ႔ရွိေစ၊ ဒီေလွကားထစ္ႀကီးကုိလည္း ေက်ာ္တက္ရပါဦးမည္။ ခက္ခဲေသာ လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲေသာ ေလွကားထစ္ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ မုိင္ ၈ဝဝဝ ခရီးကုိလည္း ေျခတစ္လွမ္းျဖင့္သာ စရပါ သည္။ ဒီေတာင္က ျမင္းမုိရ္မုိ႔လား၊ ေမာင္ၿဖိဳျပပါ့မယ္စိတ္ဓာတ္ေမြးရပါမည္။ လက္ေတြ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါဝင္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေလွကားထစ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားနင္းတက္ သတိႏွင့္ခရီးဆက္ႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း တုိက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >