images
UN
un

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
လူသားတုိင္းတြင္ အဓိကက်တဲ့ လုိအင္ဆႏၵႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနလုိမႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူ႔ကြၽန္ဘဝေရာက္ခဲ့ရသည့္ ၁၈၂၄၊ ၁၈၅၂၊ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ မ်ားမွသည္ လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုိင္ေအာင္ ရဟန္းရွင္သူျပည္သူမ်ား၏ အသက္ႏွင့္ခႏၶာကိုယ္မ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပဲြမ်ားတြင္ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။ လြတ္လပ္ ေရးရျပန္ေသာ္လည္း ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းမေနခဲ့ရပါ။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ဖြားဘက္ေတာ္အျဖစ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ စတင္၍ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိဖန္တီးခဲ့သည္။
ထုိအခ်ိန္မွစ၍ယေန႔အထိတုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံတြင္း၌ျပည္တြင္းစစ္၊ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္ စစ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား (ႏွစ္ဖက္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားပါအပါအဝင္)၏ အသက္ခႏၶာ ေသြးေခြၽးေပါင္းမ်ားစြာ ပစၥည္းဥစၥာအုိးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္၏သယံဇာတမ်ား၊ လမ္းတံတားမ်ား၊ ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီးမ်ားစြာတုိ႔ ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္မွာလည္း တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္ေပ။
မေျပာပေလာက္ေသာ လူနည္းစုက စစ္ပဲြေတြရပ္ပါဟု ေအာ္ဟစ္ေနၾကသည္။ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံ့သမိုင္းေၾကာင္းအမွန္ကိုမသိ၍ ေျပာဆိုေနသည္ဟု မွတ္လိုက္ ပါသည္။ ေအးေအးေဆးေဆးေနထိုင္လုိၾကသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားကို လက္နက္ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈ၊ ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးမႈ ျပဳလုပ္ လာၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖဲြ႕တို႔က လက္ပိုက္ၾကည့္ေန၍မျဖစ္ပါ။
ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကို လာေရာက္ထိပါးနယ္ခ်ဲ႕လာသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာေဒသမွ ျပည္ပ က်ဴးေက်ာ္ရန္သူမ်ားကို ငံု႔ခံေန၍မျဖစ္ပါ။ တပ္မေတာ္ သားမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖဲြ႕တို႔က အမိႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္မ်ဥ္းေၾကာင္းအထိ ေရဆံုး ေျမဆံုးတိုင္ေအာင္ အႏိုင္မခံအ႐ႈံးမေပး၊ အသက္ခႏၶာေသြးေခြၽးမ်ားႏွင့္ရင္း၍ တိုက္ ၾကရင္း အႏိုင္ရရွိေအာင္လုပ္ႏိုင္မွသာ စစ္ပဲြေတြရပ္မည္ျဖစ္သည္။
စစ္ပဲြကိုမုန္းတီးဆုံးသူတုိ႔မွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္မိသားစုမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏မိသားစုမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႕ ဝင္မ်ား၏မိသားစု၊ ကာယကံရွင္မ်ား၏ခံစားခ်က္ကို မည္သူမွ်မသိႏုိင္ေပ။ ဆယ္ စုႏွစ္မ်ားစြာရွည္လ်ားသည့္ ျပည္တြင္းမၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္အတူ ယမ္းေငြ႕အနံ႔မ်ားကို ဆက္လက္မခံစားခ်င္ေတာ့ပါ။ ျပည္တြင္းစစ္၏ ဆိုးရြားမႈသည္ မည္မွ်အထိအခ်ိန္ ကာလအားျဖင့္ရွည္ၾကာေနမည္၊ အေျခအေနအားျဖင့္ ျပင္းထန္ေနမည္၊ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦးႀကီးမားေနၾကေသာသံသယမ်ား၊ မတည္ေဆာက္ႏုိင္ၾကေသးေသာ ယုံၾကည္မႈ နည္းပါးကင္းမဲ့ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔တုိင္ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္ေသး ပဲ ေတာက္ေလာက္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ သင္ခန္းစာေတြယူသင့္ၾက ပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရသေရြ႕ စီးပြားေရးမဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ပါ။ စီးပြားေရးမဖြံ႕ၿဖိဳးသေရြ႕ ျပည္သူတုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္မႈခရီးက ေဝးေန ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္အစုိးရဦးသိန္းစိန္လက္ထက္တြင္လည္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ အုတ္ျမစ္ခ်ေပးခဲ့ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ၿဃဗ ကို လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းရွစ္ဖဲြ႕အပါအဝင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ၿပီးဆုံးျခင္းမရွိေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို ယေန႔အစုိးရသစ္အဖဲြ႕က (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၿဃဗ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ က်န္ေနသည့္ လက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားကို အၿမဲတံခါးဖြင့္လွစ္ လက္ကမ္းဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အျပည့္အဝပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိ ေသးေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ေနရသည္မွာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားေနလ်က္ရွိေသာ ေတာင္ေပၚေဒသမွ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ ေတြ၏ မ်က္ႏွာကိုအေလးထားစာနာသင့္ပါသည္။ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူသင့္ပါသည္။ ကြၽဲႏွစ္ေကာင္ခတ္တဲ့ၾကားေျမစာပင္ျဖစ္ၾကရသည့္ အျပစ္မဲ့ကေလး လူႀကီးအားလုံး လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးအားလုံးဆုံး႐ႈံးေနျခင္းကို ဆက္လက္၍ ဒုကၡမေပးသင့္ ေတာ့ပါ။ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ က႐ုဏာအၾကင္နာလက္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူတုိ႔၏ က်မ်က္ရည္ကို သုတ္ေပးသင့္ပါသည္။
ဤပုံအတုိင္းသာ ဆက္လက္သြားေနမည္ဆုိပါက ေမတၱာတရားေခါင္းပါးေသာ ေဒသမွ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ဘဝသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်စစ္ေဘးဒုကၡရင္ဆုိင္ရလ်က္ သမင္ေမြးရင္းက်ားစားရင္းဆုိသကဲ့သို႔ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ဖြယ္ရာ ရက္မ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆုိင္ရေနဦးမည္ျဖစ္၍ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားက ျပည္သူ၊ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ တုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္ကမ္းဖိတ္ေခၚေနျခင္းကို အလ်င္အျမန္လာေရာက္ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ဆႏၵျပဳလုိက္ရေပသည္။
1 2 3 4 5  Next >