images
UN
un
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္) အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား ဥပေဒပုဒ္မ(၁)၌ ''ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္''ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
နယ္နိမိတ္အတိအက်ရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ထိုႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူမ်ားကသာ ပိုင္ဆိုင္ ေပသည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ျပည္သူကသာ ပိုင္ပါသည္။ မည္သည့္စနစ္ က်င့္သံုးသည္ျဖစ္ပါေစ ျပည္သူသာအခရာ ျပည္သူသာအဓိက ျပည္သူသာ မူလအာဏာပိုင္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ျပည္သူပိုင္အာဏာကို မိမိသာ အၾကြင္းမဲ့ထာဝရ ပိုင္ဆိုင္ ေလဟန္၊ ပုဂၢဳိလ္အေျချပဳႏိုင္ငံေရးမ်ား ကမၻာတစ္လႊား ေခတ္စားလာရာ မ်ားစြာ သတိထားဂ႐ုျပဳသင့္ေသာကိစၥႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ကမၻာ့ ထိပ္သီး ကမၻာ့အေစာဆံုးဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၌ပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ကတည္းက ပုဂၢဳိလ္ဗန္းျပ ပုဂၢဳိလ္စန္းတင္ ပုဂၢဳိလ္အေျချပဳႏိုင္ငံ ေရးကို အလံလႊင့္ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။
ပညာရွင္တုိ႔က ေထာက္ျပသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္အေျချပဳႏုိင္ငံေရးသည္ ႏွစ္ဖက္လႊလိုျဖစ္တတ္သည္။ အေကာင္းလည္း ရွိပါသည္။ အဆုိး လည္း မ်ားပါသည္။ ဥပမာ လင္ကြန္း၊ ေန႐ူး၊ ဂႏီၵ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေကာင္းၾကသည္။ ဟစ္တလာ၊ မူဆုိလုိနီ၊ ခမာနီပိုေပါ့၊ ဂဠဳန္ဦးေစာ ဆုိးၾကပါသည္။ ျပည္သူမ်ားက အဆိုးသမားေနာက္ မ်က္စိလည္ လုိက္ပါသြားတတ္သည္။ ေခါင္းတြဲလမ္းမွားလွ်င္ ေနာက္ တြဲမ်ားလည္း လမ္းမွားေပမည္။ ပုဂၢိဳလ္အာဏာလႊမ္းမိုးလွ်င္လြတ္လပ္မႈ ညီၫြတ္မႈ နားလည္မႈ ယံုၾကည္မႈမ်ား ပ်က္ျပားသြားတတ္သည္။
ပုဂၢိဳလ္ႏိုင္ငံေရးအေကာင္းရွိမွသာ အျပန္အလွန္ ေလးစားယံုၾကည္ မႈ တည္ေဆာက္ႏုိင္ၿပီး လံုျခံဳေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီၫြတ္ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါမည္။
ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ား၌ ထိုသို႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးေဇာင္းေပး၊ အာဏာႏုိင္ငံ ေရး ျဖစ္မလာႏုိင္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္း၍ အထိန္းအေက်ာင္း၊ အျပဳအျပင္ လုပ္ၾကရသည္။ မဟုတ္လွ်င္ မေက်မနပ္မႈမ်ားေပါက္ကြဲၿပီး တိုင္းျပည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တစ္ဝန္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကင္းမဲ့မႈ၊ မင္းမဲ့စ႐ိုက္မ်ား ထူေျပာၿပီး စစ္ပြဲႀကီးမ်ားပင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သမုိင္းက သင္ၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ''အမ်ားႀကိဳက္ေပၚျပဴလာ ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္း'' ေခတ္စားေနသည္။ တပ္မေတာ္ဆန္႔က်င္ေရး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာေဟာၿပီး လက္ခုပ္သံခ်ဴေသာ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ၈၈ ကာလ လမ္းေပၚႏုိင္ငံေရးပြဲမ်ားကို ျပန္လွန္ ထပ္ဆင့္ ပြဲထုတ္လာျခင္းျဖစ္၍ အခ်ည္းႏွီး မေအာင္မျမင္ ဇာတ္သိမ္း ခဲ့ရသည္ကို မေမ့သင့္ဟု ဥာဏ္ပညာဦးစီးသူတုိ႔က ေဆြးေႏြးေနၾကပါ သည္။ သို႔ေသာ္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဥပေဒနည္းလမ္းတက် စဥ္းစား ေတြးေခၚ ေျပာဆုိေရးသားၾကသူမ်ားကို အလိုေတာ္ရိမ်ား၊ သစၥာေဖာက္ မ်ား၊ လူေၾကာက္မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ်ၾကျခင္းသည္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈဥပေဒသမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကၿပီလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ရ မည္ ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိစၥႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္အာဏာကိစၥ ကြဲကြဲျပားျပား ျခားျခားနားနား သိျမင္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါေစေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရ ပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >