images
UN
un

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုျခံဳေရးစည္းေပါက္ေနသည္ဟု အမ်ားစုက ခံစားနားလည္သိျမင္ေန သည္။ ဒီၾကားထဲ ဧည့္စာရင္းတိုင္စရာမလို လုပ္ခ်သည္။ ဒိန္းမတ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ေဟာ္လန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါမ်ားလုိ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ထင္မွတ္ေနသည္လား ေမးခ်င္မိသည္။ ဘယ္သူဘယ္ဝါကရန္သူဆုိသည္ လံုျခံဳေရးအရ ခြဲျခားဖို႔ခက္သြားလွ်င္ အလုပ္လုပ္ရတာ ပိုခက္သြားမည္။ အႏၲရာယ္လည္းပိုရွိလာမည္။ ႀကိဳတင္တားဆီးရမည့္ ကိစၥမ်ားလုပ္မရျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ စစ္ေရးအျမင္အရဆိုလွ်င္ ရန္သူကုိ ႀကိဳတင္ေခ်မႈန္း ႏိုင္ေလေကာင္းေလပါပဲ။ မဟုတ္လွ်င္ ကုိယ့္စခန္းထိပါးက်ဆံုးႏိုင္သည္။ ယင္းကုိ ခ်ဲ႕ေတြးသင့္သည္။ ေအးစက္စက္စတိုင္ႏွင့္မလိုင္ႏွင့္ လုပ္လို႔မရႏုိင္ပါ။ ေနလို မီးလို သေဘာထားရွိသင့္သည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏သားေကာင္သတ္ကြင္း မျဖစ္သင့္ပါ ဆုိရပါမည္။ အၾကမ္းဖက္ဝါဒကုိ အျမစ္ျပတ္ႏွိမ္နင္းသင့္သည္။ ေရဆံုးေရဖ်ား လိုက္သင့္သည္။ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မျဖစ္သင့္ပါ။
သို႔ေသာ္ မၾကာမီက (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႕ဦးတည္ခ်က္မ်ားကုိ သတင္း မ်ား၌ဖတ္ရသည္။ ထူးျခားမႈရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တိုင္းျပည္ တည့္တည့္မတ္မတ္ေလွ်ာက္သြားႏိုင္ေရး တပ္မေတာ္က ေထာက္ကူေဖးမသေဘာထား ကုိေတြ႕ရသည္။ ထို႔အတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ရသည္။ ယခင္က ပါေနက်စာသား Text မ်ားျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရး၊ ျပည္သူ လူထု၏အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏လုပ္ငန္းတာဝန္အရပ္ရပ္ကုိ ထိပါးလာမႈမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုေသာ စာသားအသစ္မ်ား ပါလာသည္။ ယင္းသည္ တပ္ႏွင့္အစိုးရ၊ တပ္ႏွင့္အရပ္သား ၾကည္ျဖဴစြာ၊ ေလးနက္စြာ လက္တြဲ ထားေၾကာင္းသက္ေသျဖစ္ရာ လြန္စြာေက်နပ္မိပါသည္။
ထို႔အျပင္ တိုက္ဆိုင္၍ေရးရလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေပၚ ေယဘုယ်အျပဳသေဘာေဆာင္ဆက္ဆံေရး Constructive Engagement သေဘာထားျဖင့္သာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေလ့ရွိေၾကာင္း ျမင္ရသည္၊ ေတြ႕ရသည္၊ ၾကားရသည္။ ယင္းသည္ တုိင္းျပည္အနာဂတ္ႏွင့္ ယေန႔အတြက္ပါ နိမိတ္ေကာင္းလည္းျဖစ္သည္။
သို႔ႏွင့္တိုင္ စီးပြားေရးပိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္မွာတျဖည္းျဖည္းေရာ၊ သိသိသာသာပါ က်ဆင္းေန ေၾကာင္း လက္ခံရပါမည္။ မွန္ကန္ေသာ အေျဖေကာင္း ဘံုအက်ဳိးစီးပြား စုေပါင္း ပလက္ ေဖာင္းေပၚမွာ အျမန္ရွာၾကပါဟု တိုက္တြန္းလိုသည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးသည္ အျခားအေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်န္းမာေရးတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ဳိးက် သက္ေရာက္မႈရွိေနေၾကာင္းသိသာသည္။
စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကုိယ္၌က ႏိုင္ငံ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၇ မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းမည့္ေဘာဂေဗဒ အေဟာမ်ား ထြက္ေနရာ အစိုးရပိုင္းမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ အားလံုးေသာသက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ပါဝင္ သူမ်ား၊ ေသြးေအးေန၍မျဖစ္။ ကုိယ္ႏွင့္မဆိုင္သလို ေပါ့ဆေန၍ မျဖစ္ဟု အဓိပၸာယ္ ထြက္ေနသည္။ ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ေလာက္ ယခုအက်ပ္အတည္းမ်ဳိး ဆက္ၿပီးၾကံဳေန ရဦးမည္ဆိုလွ်င္ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းႀကီးအျဖစ္ တိုင္းျပည္အတိဒုကၡတြင္းထဲ က်ေရာက္သြားမည္ဟု ပညာရွင္တို႔ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
နဂိုကပင္ လိုအပ္ေနေသာ၊ လိုအပ္ေနဆဲ အင္စတီက်ဴးရွင္း၊ အေဆာက္အအံုမ်ား အပါအဝင္ 'စနစ္' အားေကာင္းခိုင္မာရွင္သန္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကလည္း အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ယင္းကိစၥ လြန္စြာအားနည္းပါသည္။ ၄င္းကိစၥကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္အင္အားပါပါ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ေသးျခင္းသည္လည္း မေကာင္းပါဟု ဆုိရပါမည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း လာမည္မဟုတ္ေခ်။ ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္ေနသည္။
ေတာင့္တင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမရွိဘဲ မတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီ ကုိ အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အေရးမလြယ္ေသးပါ။ စိတ္ကူးယဥ္စိတၱဇ နာမ္ဝါဒဆန္ သြားေပလိမ့္မည္။
ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုျခံဳေရးသံုးနားညီ ရင္ေပါင္တန္းခ်ီတက္ၾကဖို႔ လိုပါမည္။ ကမၻာေက်ာ္ ျပင္သစ္ဒႆနစာေရးဆရာႀကီး 'ကမူး'၏ မိတ္ေဆြအယူအဆ ကုိ သတိရမိသည္။ 'ကမူး'က ေရွ႕ကသြားတာလည္းမႀကိဳက္ဘူး၊ ေနာက္ကလိုက္ တာလည္း မႀကိဳက္ဘူး၊ ေဘးက အတူယွဥ္တြဲလိုက္ပါလာမွ မိတ္ေဆြ'ဟု ေျပာဖူး သည္။
သံုးနားညီ ရင္ေပါင္တန္းၾကပါဟု ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါရေစ။
1 2 3 4 5  Next >