images
UN
un
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
စပ္ေဆးဆိုသည္မွာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပညာရွင္ သို႔မဟုတ္ ဆမ လက္ဝယ္ ရွိ ဆရာဝန္တစ္ဦးဦး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဆးေရာင္းသူ၏ မွန္းဆေပါင္းစပ္ေပး၍ ေရာင္းခ်ေနေသာေဆးမ်ားကိုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို ကဲ့သို႔ စပ္ေဆးမ်ားကိုရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည္။ ထိုေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ ေဆးေရာင္းေနသူမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားမဟုတ္ဘဲ ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တီးမိေခါက္မိ အဆင့္ရွိသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားသည္လူနာ၏ အေျခအေနကို ကိုယ္တိုင္ လည္း မေတြ႔ျမင္၊ စမ္းသပ္ျခင္းလည္းမရွိဘဲ ေဆးဝယ္လာသူမ်ားေျပာသည့္ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္၍ ေဆးစပ္ေပးၾကျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အနာႏွင့္ေဆး တျခားစီျဖစ္ျပီး အႏၲရာယ္ရွိႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေငြေၾကး ကုန္က်မႈသက္သာျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း၊ လတ္တေလာအဆင္ေျပေန ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စပ္ေဆးမ်ားကိုသာအသံုးျပဳေနၾကသည္။ စပ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားႏုိင္သည္ကို ၾကားဖူးနားဝရွိသူမ်ားပင္ စပ္ေဆးကိုအသံုးျပဳေန ၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
စပ္ေဆးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုကို က်န္းမာေရး ႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္တြင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ယင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္းခ် လ်က္ရွိေသာစပ္ေဆးမ်ားတြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနေသာေဆးဝါးမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ မထားေသာေဆးဝါးမ်ား၊ ေရာဂါအတြက္သုံးစြဲရန္မသင့္ေသာေဆးဝါးမ်ားပါဝင္ ေနေၾကာင္း၊ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး၊ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ေဆး၊ စတီ႐ိြဳက္ေဆးႏွင့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို မလုိအပ္ဘဲထည့္သြင္းအသုံးျပဳျခင္း၊ ေရာခ်င္သလုိေရာကာ အမႈန္႔အျဖစ္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ စပ္ေဆးေသာက္သုံးျခင္းက ေရာဂါလကၡဏာကို ေခတၱသာသက္သာေစႏုိင္ျပီး အျမစ္ျပတ္သည္အထိ ကုသမႈ ခံယူျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရာဂါအေျခအေန ပိုမုိဆုိးရြားႏုိင္ရာမွ အသက္ အႏၲရာယ္အထိ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္အရ ေရာင္းခ်မႈလုံးဝ ရပ္ဆုိင္းသင့္ေၾကာင္း ပါဝင္သည္။
ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စပ္ေဆးေသာက္သုံးျခင္းသည္ ေနာက္ဆက္တြဲဆုိးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ျပီး အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား၊ စတီ႐ိြဳက္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ အစာအိမ္အနာျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးအန္ျခင္း၊ ေသြးဝမ္းသြား ျခင္း၊ အစာအိမ္ေပါက္ျခင္း၊ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ အ႐ုိးပြ ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ထိခုိက္ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္ေဖာေရာင္ျခင္း၊ ေလျဖတ္ ျခင္း စသည့္အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ၿပီး ပိုမုိဆုိးရြားလာလွ်င္ အသက္ေသဆုံးႏုိင္ ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို ဆရာဝန္ညႊန္ၾကားခ်က္မရွိဘဲ စည္းကမ္းမဲ့ အသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစသျဖင့္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။
စပ္ေဆးဝယ္ယူသံုးစြဲသူအမ်ားစုကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပသူမ်ား၊ က်န္းမာေရးဗဟုသုတအားနည္းသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူ မ်ားသည္ က်န္းမာေရးမေကာင္းျဖစ္လွ်င္ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ မသြားဘဲ ေဆးဆိုင္ မ်ားတြင္သာ စပ္ေဆးဝယ္ေသာက္တတ္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔အေနျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ လည္း ေဆးခန္းသြားလွ်င္ ကုန္က်မည့္ေငြထက္ စပ္ေဆးဝယ္ေသာက္ျခင္းက ေလးဆငါးဆခန္႔ သက္သာ၍ျဖစ္သည္။
ထိုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား အသိပညာ ေပးမႈမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္။ လတ္တေလာ အေနျဖင့္ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ စပ္ေဆးေရာင္းခ်ခြင့္ကိုလံုးဝပိတ္ပင္လိုက္သည့္ ပံုစံ မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး အႏၲရာယ္မျဖစ္ေစ ႏုိင္ေသာ စည္းကမ္းေဘာင္တစ္ခုကိုသတ္မွတ္ကာ ထိုက္သင့္သည့္ေဆးမ်ဳိးကို ေရာင္းခ် ေပးႏုိင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္သည္။ ေဆးအေရာင္းေကာင္တာတြင္ လည္း ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ေဆးပညာဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ထားၿပီး ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္ေသာ ေရာဂါေဝဒနာသည္မ်ားကို ေဆးေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသရန္သာ တိုက္တြန္းသည့္ပံုစံမ်ဳိးလုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္ သည့္ေဆးဆိုင္မ်ား၊ တားျမစ္ေဆးေရာင္းခ်သည့္ေဆးဆိုင္မ်ားကိုလည္း တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ကိုင္တြယ္ျပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အေျခခံ လူတန္းစားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ စပ္ေဆးမ်ားဝယ္ ေသာက္ရသည့္တိုင္ ထိုက္သင့္သေလာက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >