images
UN
un
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟုိဌာန (NRPC)ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ေလးဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ တုိ႔၏ စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္က က်ဳိင္းတုံၿမိဳ႕ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈရ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာင္ျခည္ ျပန္လည္သန္းလာေၾကာင္း ျပဆုိ လာသည္။ အစုိးရဘက္မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူကလည္း ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NCA လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔အထိ ျပင္ဆင္ဆုံးျဖတ္ၿပီးလာခဲ့တာပါ။ သူတုိ႔ဘက္က လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ Mandate ပါမလာလုိ႔ မထုိးျဖစ္တာပါ''ဟု ဖြင့္ေျပာလာသည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ဖုိ႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကဦးမည္။ လက္မွတ္ထုိးဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ဳိ႕ ရလုိက္သည္ဟု မီဒီယာမ်ားသုိ႔ရွင္းျပသည္။ ယင္းသည္ အလုပ္သေဘာအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အျမတ္ရလုိက္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ တုိးတက္ျခင္းက နယ္စပ္တည္ၿငိမ္မႈအတြက္ အေရးပါသည္ဟု ႏုိင္ငံျခားမွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ခ်ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၂၁ထုတ္ သတင္းစာတစ္ေစာင္တြင္ ေတြ႕ရသည္။
သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ သတိႀကီးစြာထားရမည့္အခ်က္မွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး ငါးနာရီေလာက္အၾကာမွာ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပစ္၍ ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္မႈလုပ္ ေဆာင္ျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိပါ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားေနေၾကာင္း ထင္ရွားသည္ဟု တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာလာရျခင္းျဖစ္သည္။
တစ္ဖန္ ၂ဝ၁၉ႏွစ္ကုန္ထိ တစ္ဖက္သတ္အပစ္ရပ္မည္ဟု ေျမာက္ပုိင္း သုံးဖြဲ႕ေၾကညာေၾကာင္း သတင္းထြက္လာျပန္သည္။ တပ္မေတာ္မွ ေနာက္ဆုံး အႀကိမ္ အပစ္ရပ္သက္တမ္းတုိးထားသည္မွာ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ သက္တမ္းျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူက ေျမာက္ပုိင္းသုံးဖြဲ႕ေၾကညာခ်က္အေပၚ မွတ္ခ်က္မေပးလုိဟု စက္တင္ဘာ ၂၁ သတင္းစာမ်ားတြင္ မီဒီယာတစ္ခုမွ ေမးျမန္းသည္ကုိ ေျပာၾကားထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။
တပ္မေတာ္သည္ တပ္မေတာ္ပီသစြာ တိတိက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမန္ ျမန္ဆန္ဆန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအလုိ႔ငွာ ေစတနာေရွ႕ထားေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႔သေဘာထားႀကီးမႈ၊ ေစတနာေကာင္းမႈကုိ တစ္ဖက္က အဆုိးျမင္ဝါဒ လႊမ္းၿပီး အၾကမ္းဖက္စိတ္ဓာတ္မေဖ်ာက္ဘဲ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လုပ္ေဆာင္ ေနျခင္းမ်ဳိးက မလုိလားအပ္ဟု ဆိုရပါမည္။
ေစတနာမွန္ေသာ၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အလုပ္တစ္ခုသည္လည္း အခက္ အခဲႏွင့္ယွဥ္တြဲလ်က္သာရွိသည္။ အခက္အခဲစိန္ေခၚမႈဆုိသည္ကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ ႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် ေအာင္ျမင္မႈကိုရေပသည္။ အလုပ္ေကာင္းတစ္ခုလုပ္သည္။ ႐ႈံးနိမ့္သြားသည္။ ထပ္မံအလုပ္လုပ္သည္။ ထပ္မံ႐ႈံးနိမ့္ရျပန္သည္။ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံႀကိဳးစားလုပ္သည္။ ေနာက္ထပ္ထပ္မံ ႐ႈံးနိမ့္သြားျပန္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးတြင္ လုံးဝေအာင္ျမင္မႈရသြားသည္ဟု အေရွ႕တုိင္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးက ယုတိၱနည္းက် သုံးသပ္ျပဖူးသည္။
ပင့္ကူတစ္ေကာင္အိမ္ေဆာက္ရာတြင္ ပင့္ကူအိမ္ပုိးမွ်င္မ်ားၾကားထဲက အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳတ္က်ရာမွ ေနာက္ဆုံး အိမ္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားသည္ကုိၾကည့္၍ အားမာန္ ဇြဲသတိၱအျပည့္ ျပန္ရသြားေသာ စစ္ဘုရင္ႀကီးတစ္ပါးပုံျပင္လည္း ရွိခဲ့ဖူးသည္။
သိပၸံပညာရွင္ႀကီး ''ေသာမတ္အက္ဒီဆင္''က အႀကီးမားဆံုးေသာ အားနည္းခ်က္သည္ လက္ေလွ်ာ့ျခင္းမွာရွိသည္။ ေအာင္ျမင္ေစသည့္ အေသ အခ်ာဆံုးနည္းလမ္းသည္ အျမဲတမ္းတစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီး ႀကိဳးစားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
စဥ္ဆက္မျပတ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သႏၷိ႒ာန္ကုိ အားလုံးက လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးနီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားလုိက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >