images
UN
un
1 2 3 4 5  Next > 

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ေနမဝင္အင္ပါယာတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ႏိုင္ငံႀကီးတစ္ခုက ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားကုိ အဆိုပါႏုိင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၄င္းႏုိင္ငံ၏လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေတာင္းဆိုမႈ ေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနေသာ အရာရွိမ်ားကို သင္ၾကားမႈမ်ား ဆုိင္းငံ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္မေတာ္မ်ားၾကားတြင္ အျပန္ အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမႇင့္တင္သည့္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွအရာရွိမ်ား ေစလႊတ္ကာ သင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေစျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ သင္တန္းသားမ်ားေစလႊတ္ျခင္း ထပ္မံျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း တုံ႕ျပန္ခဲ့သည္။
ယင္းႏိုင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အရာရွိ မ်ားကုိ သင္တန္းမ်ားေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ခ်ိန္၌ ၄င္းႏုိင္ငံ၏အစိုးရအား လူ႔အခြင့္ အေရးအမည္ခံအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕က ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က အဆိုပါႏုိင္ငံ၏ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူေန ေသာ Hugo Swire က ေဝဖန္မႈမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခ်ိန္သင့္အခါသင့္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးႏွင့္မဆုိင္သည့္ သင္ၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အဆိုပါႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ တပ္မေတာ္ျခင္း အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီမႈရယူခဲ့ သည့္ပထမဆံုးႏုိင္ငံအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည္။
ထုိစဥ္က တာဝန္ယူေနေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းၾကား၌ အားေပးေထာက္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္
ေနမဝင္အင္ပါယာျပည့္ရွင္ေဟာင္းမ်ားသည္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဘဲ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအတြက္ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ရွိေနသည့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ရင္းႏွီးေႏြးေထြးေသာ ဆက္ဆံေရး တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ လက္ဦးမႈယူႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္းဟုသာ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ အေျခ အေနမ်ားရွိေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားရပ္ဆုိင္းရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈမွာ ေစ့ေစ့ေတြးၾကည့္လွ်င္ ယုတၱိကင္းမဲ့လွသည္ ဟုသာ ဆုိရဖြယ္ရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ႐ံုး၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကိုယ္တုိင္ စစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း အတိ အလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကိုၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ သည့္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ဆုိင္သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ တစ္ဖက္သတ္ ဆန္သည့္ေရးသားစြပ္စြဲမႈမ်ား၊ အေျခအေနမွန္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳထားသည့္ေရး သားေဖာ္ျပမႈမ်ားကို အဆိုပါႏုိင္ငံရွိမီဒီယာမ်ားကသာ အမ်ားဆံုးျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အေျခအေနေကာင္းမ်ားပိုင္ဆုိင္စဥ္ကအခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားရယူခဲ့ေသာ္လည္း အက်ပ္အတည္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕လာခ်ိန္တြင္ လက္တြဲေဖးမကူညီျခင္းမရွိဘဲ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ားျဖင့္သာတုံ႕ျပန္ခဲ့ေသာေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ မိတ္ေဆြေကာင္းမပီသဟုသာ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ အိႏၵိယတုိ႔က ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ ျမန္မာအစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ အားေပးေထာက္ခံ ေၾကာင္း အတိအလင္းျပသခဲ့ျခင္းမ်ား၊ လိုအပ္သည့္အကူအညီမ်ားကို ျမန္မာ အစိုးရ၏သေဘာထားႏွင့္အညီ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မိတ္ေဆြေကာင္းပီသမႈမ်ားကို ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုတစ္မ်ိဳး၊ မလိုတစ္မ်ိဳး တုံ႕ျပန္ေလ့မရွိေသာ မိတ္ေဆြ ႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္သာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေရးသားအပ္ ပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >